Waiting
SumDU

РЕЄСТР
документів щодо співпраці Сумського державного університету
з іншими установами, організаціями, підприємствами:
(меморандуми, угоди, договори тощо1))

Перелік документів реєстру

№ з/п Назва документу Дата та номер
підписання
1 Договір про співробітництво між СумДУ і Сумським будівельним коледжем у сфері навчальної, науково-дослідної, науково-методичної, інформаційної діяльності 01.09.2014 р.
- Додаткова угода №1 від 21.08.2015 р.
2 Договір про співробітництво між Сумською філією Харківського національного університету внутрішніх справ і СумДУ у сфері освіти та науки 19.04.2016 р.
3 Договір про співробітництво між Сумським державним педагогічним університетом ім. А.С.Макаренка і СумДУ у сфері освіти та науки №48 від 14.11.2016 р.
4 Договір про співпрацю між СумДУ та Сумським державним педагогічним університетом ім. А.С.Макаренка у сфері удосконалення освітнього процесу, наукового співробітництва, встановлення ділових контактів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників №54.15-2020м/0014 від 30.10.2020 р.
1 Договір про співробітництво між Черкаським національним університетом ім. Б.Хмельницького та СумДУ у сфері освіти та науки 2016 р.
2 Угода про співробітництво між Полтавським національним технічним університетом ім. Ю.Кондратюка та СумДУ в освітній, науково-дослідницькій та міжнародній діяльності 15.08.2016 р.
- Додаткова угода №1 від 15.08.2016 р.
3 Договір про співпрацю між СумДУ, стартап Школою "Sikorsky Challenge" НТУУ "КПІ ім. І.Сікорського" та Бізнес-інкубатором "Sikorsky Challenge" у сфері розвитку інноваційного середовища 2016 р.
4 Угода про спільну діяльність між ДВНЗ "Національний гірничий університет" та СумДУ в освітній та науковій діяльності 04.11.2016 р.
5 Договір про співробітництво між Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В.Гнатюка та СумДУ у сфері освіти та науки
6 Договір про співробітництво між Чернігівським національним технологічним університетом та СумДУ у сфері освіти та науки
7 Угода про співпрацю та організацію взаємовідносин між СумДУ та Харківським національним університетом міського господарства ім. О.М.Бекетова з питань досягнення навчальних, наукових та суспільних цілей №3 від 04.07.2017 р.
8 Угода про співпрацю між Львівським державним університетом фізичної культури ім. І.Боберського та СумДУ у сфері наукової, навчальної, методичної, інноваційної діяльності та підвищення кваліфікації 04.09.2017 р.
9 Меморандум про співпрацю між СумДУ та Державним закладом післядипломної освіти "Академія фінансового моніторингу" у науковому, навчальному та аналітично-методичному напрямку №0002/56.00-2018м від 20.01.2018 р.
1 Угода про співпрацю та організацію взаємовідносин між СумДУ та ТОВ "Інженерно-технічна компанія "Автоматик груп" з питань досягнення навчальних, наукових та суспільних цілей №NG-03-15 від 26.04.2015 р.
2 Договір про співробітництво між СумДУ та Концерном "Нікмас" щодо організації цільової підготовки висококваліфікованих кадрів, реалізації інжинірингових проектів 19.09.2017 р.
3 Угода про співпрацю між СумДУ та ПАТ "Укрнафта" з надання науково-консультаційних послуг, підготовки висококваліфікованих фахівців для нафтогазової галузі, підвищення ефективності наукових досліджень та впровадження у виробництво результатів науково-дослідних робіт №0003/15.01-2018м від 05.03.2018 р.
4 Угода про співпрацю та організацію відносин між Гетьманським національним природним парком та СумДУ у сфері освітньої, науково-технічної діяльності по розробці систем інформаційної безпеки в напрямках охорони довкілля, природокористування №0007/52.17.12-2018м від 21.06.2018 р.
5 Угода про співпрацю та організацію відносин між ТОВ "ТЕМІО" та СумДУ у сфері освітньої, науково-технічної діяльності по розробці систем інформаційної безпеки №0008/52.17.12-2018м від 25.06.2018 р.
6 Угода про співпрацю між СумДУ та ПАТ "Технологія" з питань удосконалення освітнього процесу, наукового співробітництва, ділових контактів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти №0010/11.04-2018м від 12.11.2018 р.
7 Меморандум про співробітництво між СумДУ та філією Державної установи "Центр пробації" з питань взаємної експертної підтримки в роботі, обміну інформацією, використання у практичній діяльності набутих знань у галузі психології студентів університету та підвищення професійної компетентності фахівців уповноважених органів пробації №0002/11.04-2019м від 22.01.2019 р.
8 Угода про співробітництво та організацію взаємовідносин між СумДУ та Департаментом кіберполіції Національної поліції України з питань проведення наукових досліджень та створення нових технологій у сфері протидії кіберзлочинам №0003/23.01-2019м від 12.02.2019 р.
9 Договір про науково-технічне та навчальне співробітництво між СумДУ та ТОВ "НВП "УКРІНТЕХ" у сфері науково-технічної діяльності, підготовки фахівців, підвищення кваліфікації викладачів і співробітників №0004/51.19-2019м від 12.02.2019 р.
10 Угода про співпрацю між СумДУ та АТ "ВНДІАЕН" у сфері співробітництва з питань удосконалення освітнього процесу, наукового співробітництва, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти СумДУ №0008/11.04-2019м від 17.04.2019 р.
11 Угода про співробітництво у науково-дослідній сфері між СумДУ і Комунальним закладом Сумської обласної ради "Регіональний ландшафтний парк "Сеймський" в сфері вивчення природних процесів, екологічного прогнозування, розробки наукових основ охорони і відтворення природних ресурсів на території РЛП "Сеймський" №0009/51.16-2019м від 08.05.2019 р.
12 Угода про співпрацю та організацію взаємовідносин між СумДУ та "Науково-виробничим підприємством "Метекол" у сфері розвитку та впровадження інформаційних та телекомунікаційних технологій в наукову та освітню діяльність, розробки технічних засобів навчання та автоматизованих систем управління вогнем для озброєння та військової техніки №0010/35.00-2019м від 28.05.2019 р.
13 Угода про співпрацю між СумДУ та ТОВ "ПК Пожмашина" у сфері вдосконалення освітнього процесу, наукового співробітництва, встановлення ділових контактів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти №0011/11.04-2019м від 07.06.2019 р.
14 Меморандум про співпрацю між ТОВ "Управлінське Товариство" УЛФ" та СумДУ в сфері підготовки висококваліфікованих фахівців агропромислового комплексу №0012/11.04-2019м від 14.06.2019 р.
15 Меморандум про співпрацю між Всеукраїнською громадською організацією "Спілка Автоматизаторів Бізнесу" та СумДУ в сфері підвищення ефективності застосування нових технологій в навчанні, підготовці та підвищенні кваліфікації кадрів в інноваційній економіці та забезпечення використання сучасних програмних продуктів і навчально-методичних матеріалів №0013/05-2019м від 14.06.2019 р.
16 Угода про співпрацю між СумДУ та ТОВ "Горобина" у сфері удосконалення освітнього процесу, наукового співробітництва, встановлення ділових контактів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти №0014/11.04-2019м від 16.07.2019 р.
17 Меморандум про співпрацю між СумДУ та Громадською організацією "Хай-тек Ініціатива" у сфері розвитку науково-практичних та методологічних освітянських можливостей, інтенсифікації та підвищення якості науково-дослідницьких робіт з підготовки фахівців у IT-галузі №0015/11.04-2019м від 25.10.2019 р.
18 Угода про співпрацю та організацію взаємовідносин між СумДУ та ТОВ "АПТІМАЙЗД ОПЕРЕЙШНЗ" у сфері розробки веб та стаціонарних додатків, автоматизації встановлення, видалення та розповсюдження програмного забезпечення, а також підготовки фахівців №0016/52.17.12-2019м від 01.11.2019 р.
19 Угода про співпрацю між СумДУ та Регіональним офісом водних ресурсів у Сумській області в сфері удосконалення освітнього процесу, наукового співробітництва, встановлення ділових контактів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників №0017/11.04-2019м від 08.11.2019 р.
20 Угода про співпрацю між СумДУ та "ТРІЗ" ЛТД ТОВ з питань удосконалення освітнього процесу, наукового співробітництва, встановлення ділових контактів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти №0018/11.04-2019м від 20.11.2019 р.
21 Угода про співпрацю та організацію взаємовідносин між СумДУ та ТОВ "БРОКОДЕРС" з метою розвитку освіти, наукових досліджень і прикладних робіт в сфері розробки веб та стаціонарних додатків, автоматизації встановлення, видалення та розповсюдження програмного забезпечення, а також підготовки фахівців №52.17.12-2020м/0001 від 31.01.2020 р.
22 Угода про співпрацю між СумДУ та ТОВ "АМС Брідж ЛЛС" з метою удосконалення освітнього процесу, наукового співробітництва, встановлення ділових контактів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти №52-2020м/0002 від 25.02.2020 р.
23 Угода про співпрацю між СумДУ та ТОВ "ГУАЛАПАК Україна" з метою удосконалення освітнього процесу, наукового співробітництва, встановлення ділових контактів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти №11.04-2020м/0003 від 10.03.2020 р.
24 Угода про співпрацю між СумДУ та ТОВ "Професіонал СВ" з метою удосконалення освітнього процесу, наукового співробітництва, встановлення ділових контактів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти №56-2020м/0004 від 10.03.2020 р.
25 Договір про співпрацю між СумДУ та Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі Українки з метою консолідації науково-педагогічного потенціалу, підвищення кваліфікації викладачів, проведення науково-практичних конференцій, розробки навчально-методичного забезпечення №60-2020м/0005 від 13.03.2020 р.
26 Меморандум про взаєморозуміння між СумДУ та ТОВ "СОФТІКО" з метою розширення інформаційної і ділової взаємодії для підвищення експертизи наукового та студентського складу університету в області технологій цифрового проектування і стимулювання інноваційного потенціалу університету №01.01-2020м/0006 від 01.07.2020 р.
27 Угода про співпрацю між СумДУ та ТОВ "Рекламна група Регіон" у сфері удосконалення освітнього процесу, наукового співробітництва, встановлення ділових контактів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти №11.04-2020м/0006 від 15.07.2020 р.
28 Угода про співпрацю між СумДУ та ТОВ "МЕДІА БИТЮК" у сфері удосконалення освітнього процесу, наукового співробітництва, встановлення ділових контактів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти №11.04-2020м/0007 від 20.07.2020 р.
29 Меморандум про співпрацю та партнерство між СумДУ та Департаментом кіберполіції Національної поліції України у сфері наукової, методичної, навчальної, інформаційної та іншої діяльноісті з питань протидії кіберзлочинності №52-2020м/0008 від 14.08.2020 р.
30 Договір про співпрацю між управлінням Державної служби якості освіти у Сумській області та СумДУ з метою сприяння ефективній реалізації державної політики у сфері освіти та спільному розвитку наукового та інноваційного потенціалу №16-2020м/0010 від 24.09.2020 р.
31 Угода про співробітництво між Українським державним університетом залізничного транспорту та СумДУ з метою створення належних умов та механізмів для системного співробітництва вчених, викладачів, студентів у науковій та освітній сферах №01.01-2020м/0011 від 01.10.2020 р.
32 Угода про співпрацю між СумДУ та Сумським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги з питань удосконалення освітнього процесу, наукового співробітництва №55-2020м/0012 від 06.10.2020 р.
33 Угода про співпрацю між СумДУ та Акціонерним товариством "Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання - Інжиніринг" у сфері вдосконалення освітнього процесу, наукового співробітництва, встановлення ділових контактів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти №11.04-2020м/0013 від 06.10.2020 р.
34 Угода про співпрацю та організацію взаємовідносин між СумДУ та КЗ СОР Сумським обласним краєзнавчим музеєм з метою ознайомлення студентів з напрямками й формами музейної діяльності, проведення наукових конференцій, співпраці в питаннях профорієнтації та працевлаштування випускників №55.20-2020м/0015 від 11.11.2020 р.
35 Угода про співпрацю між СумДУ та Запорізьким національним університетом з метою удосконалення освітнього процесу, наукового співробітництва, встановлення ділових контактів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти №54.15-2020м/0017 від 07.12.2020 р.
36 Угода про співпрацю та організацію взаємовідносин між СумДУ та НДЦ "Рятівна археологічна служба" з метою поглибленого ознайомлення студентів з напрямками й формами пам’яткоохоронної діяльності, проведення наукових конференцій, надання взаємної можливості проведення лекцій, семінарів та навчань, співпраці в питаннях профорієнтації та працевлаштування випускників №55.20-2020м/0019 від 16.12.2020 р.
37 Угода про співпрацю між СумДУ та ТДВ "Міжнародна страхова компанія" з питань удосконалення освітнього процесу, наукового співробітництва, встановлення ділових контактів, підвищення кваліфікацї науково-педагогічних працівників, підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти №53.18-2020м/0020 від 15.12.2020 р.
1 Меморандум про взаєморозуміння між СумДУ і ТОВ "Майкрософт Україна" з питань розвитку інформаційно-комунікаційних технологій 16.03.2007 р.
2 Договір про співпрацю між СумДУ та Громадською організацією "Вікімедіа Україна" в галузі науково-освітньої та проектної діяльності 19.03.2012 р.
3 Угода про співробітництво та координацію діяльності між Сумською обласною державною адміністрацією, Сумською обласною радою, СумДУ та Українським національним комітетом Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) у сфері поліпшення бізнес-клімату у Сумській області Жовтень 2015 р.
4 Договір про співробітництво між громадянською організацією "Центр громадських ініціатив "Інтелект Сумщини" та СумДУ у сфері розбудови громадянського суспільства, освіти, науки та соціального партнерства
5 Меморандум про співпрацю між Сумською обласною державною адміністрацією, Сумською торгово-промисловою палатою, Сумським регіональним відділенням Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, СумДУ, СНАУ, Сумською міською громадською організацією "Центр досліджень регіональної політики", громадською організацією "Центр розвитку території та соціального маркетингу "Триторія" щодо створення Агенції регіонального розвитку Сумської області 26.05.2016 р.
6 Меморандум про співпрацю між СумДУ та Регіональним центром з надання вторинної правової допомоги у Сумській області щодо розширення можливостей доступу до безоплатної правової допомоги громадян 15.06.2017 р.
7 Меморандум про співпрацю між Виконавчим комітетом Сумської міської ради та СумДУ щодо розробки та впровадження у м.Суми концепції та програми реалізації "Smart City Суми" на період до 2027 року 22.12.2017 р.
8 Угода про співпрацю між СумДУ та Сумською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України з питань зміцнення Державності, взаємодії у сфері виховання захисту життєвих цінностей №0001/60.00-2018м від 11.01.2018 р.
9 Меморандум про співпрацю між Громадською організацією "Платформа інноваційного партнерства" та СумДУ щодо створення академічного бізнес інкубатору YEP Березень 2018 р.
10 Угода про партнерство між Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти та СумДУ у проведенні міжнародного моніторингового дослідження якості освіти PISA-2018 №0004/12.00-2018м від 21.03.2018 р.
11 Угода про співробітництво між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності) та СумДУ з питань створення атестаційних комісій, що будуть проводити професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем №0006/51.20-2018м від 30.03.2018 р.
12 Меморандум про співпрацю щодо реалізації соціальних послуг співробітниками СумДУ із застосуванням сучасних інформаційних технологій Delcam у сфері медицини між СумДУ, Профспілковою організацією СумДУ та ТОВ "Сучасний медичний центр "ОРТО" №0009/15.01-2018м від 27.08.2018 р.
13 Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво між Сумською міською радою, СумДУ, Представництвом німецької організації "Німецьке об’єднання народних університетів", Громадською спілкою "Українська асоціація освіти дорослих" та Громадською організацією "Центр освіти впродовж життя" зі сприяння формуванню розуміння цінності освіти дорослих протягом життя №0011/01-2018м від 12.12.2018 р.
14 Угода про співробітництво та організацію взаємовідносин між КУ "Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат" та СумДУ з проведення профорієнтаційної роботи серед учнів 10-11 класів №0001/23.01-2019м від 04.01.2019 р.
15 Договір про співробітництво між СумДУ та Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради з питань розвитку малого і середнього підприємництва та подальшого розвитку бізнесу м.Суми №0006/53.18-2019м від 09.04.2019 р.
16 Меморандум про співпрацю між Асоціацією підприємств промислової автоматизації України, Сумською міською радою, Сумською обласною державною адміністрацією, СумДУ з питань розвитку промислового, інноваційного та експортного потенціалу м.Суми та Сумської області №0007/15-2019м від 09.04.2019 р.
17 Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між Асоціацією "Українська асоціація "Пояс та шлях" та СумДУ з метою обміну інформацією з питань у сфері освіти, науки та культури №0019/01.01-2019м від 27.12.2019 р.

1)За виключенням документів, що обліковуються в інших реєстрах, базах даних тощо
*Договори про співпрацю з міжнародної діяльності обліковуються Управлінням міжнародного співробітництва, наукової – науково-дослідною частиною, з діяльності медичного спрямування – Медичним інститутом, з профорієнтаційного напряму – Департаментом доуніверситетської освіти та профорієнтаційної роботи в інших електронних реєстрах університету.