Waiting
SumDU

РЕЄСТР
документів щодо співпраці Сумського державного університету
з іншими установами, організаціями, підприємствами:
(меморандуми, угоди, договори тощо1))

Перелік документів реєстру

№ з/п Назва документу Дата
підписання
1 Договір про співробітництво між СумДУ і Сумським будівельним коледжем у сфері навчальної, науково-дослідної, науково-методичної, інформаційної діяльності 01.09.2014 р.
- Додаткова угода 21.08.2015 р.
2 Договір про співробітництво між Сумським державним педагогічним університетом ім. А.С.Макаренка і СумДУ у сфері освіти та науки 14.11.2016 р.
3 Договір про співробітництво між Сумською філією Харківського національного університету внутрішніх справ і СумДУ у сфері освіти та науки 19.04.2016 р.
4 Угода про співпрацю та організацію взаємовідносин між СумДУ та Лебединським медичним училищем ім. проф. М.І.Сітенка у сфері наукової, навчальної, методичної, культурно-освітньої, інформаційної діяльності №0005/60.00-2018м Березень 2018 р.
1 Договір про співробітництво між Черкаським національним університетом ім. Б.Хмельницького та СумДУ у сфері освіти та науки 2016 р.
2 Угода про співробітництво між Полтавським національним технічним університетом ім. Ю.Кондратюка та СумДУ в освітній, науково-дослідницькій та міжнародній діяльності 15.08.2016 р.
- Додаткова угода 15.08.2016 р.
3 Договір про співрпацю між СумДУ, стартап Школою "Sikorsky Challenge" НТУУ "КПІ ім. І.Сікорського" та Бізнес-інкубатором "Sikorsky Challenge" у сфері розвитку інноваційного середовища 2016 р.
4 Угода про спільну діяльність між ДВНЗ "Національний гірничий університет" та СумДУ 04.11.2016 р.
5 Договір про співробітництво між Тернопільським національним педагогічним університетом ім В.Гнатюка та СумДУ у сфері освіти та науки
6 Договір про співробітництво між Чернігівським національним технологічним університетом та СумДУ у сфері освіти та науки
7 Угода про співпрацю та організацію взаємовідносин між СумДУ та Харківським національним університетом міського господарства ім. О.М.Бекетова з метою досягнення навчальних, наукових та суспільних цілей 04.07.2017 р.
8 Угода про співпрацю між Львівським державним університетом фізичної культури ім. І.Боберського та СумДУ у сфері наукової, навчальної, методичної, інноваційної діяльності та підвищення кваліфікації 04.09.2017 р.
9 Меморандум про співпрацю між СумДУ та Державним закладом післядипломної освіти "Академія фінансового моніторингу" у науковому, навчальному та аналітично-методичному напрямку №0002/56.00-2018м 20.01.2018 р.
1 Угода про співпрацю та організацію взаємовідносин між СумДУ та ТОВ "Інженерно-технічна компанія "Автоматик груп" з метою досягнення навчальних, наукових та суспільних цілей 26.04.2015 р.
2 Договір про співробітництво між СумДУ та Концерном "Нікмас" щодо організації цільової підготовки висококваліфікованих кадрів, реалізації інжинірингових проектів 19.09.2017 р.
3 Угода про співпрацю між СумДУ та ПАТ "Укрнафта" з надання науково-консультаційних послуг, підготовки висококваліфікованих фахівців для нафтогазової галузі, підвищення ефективності наукових досліджень та впровадження у виробництво результатів науково-дослідних робіт №0003/15.01-2018м 05.03.2018 р.
4 Угода про співпрацю між СумДУ та ПАТ "Технологія" з питань удосконалення освітнього процесу, наукового співробітництва, ділових контактів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти 12.11.2018 р.
1 Меморандум про взаєморозуміння між Сумським державним університетом і ТОВ "Майкрософт Україна" 16.03.2007 р.
2 Договір про співпрацю між СумДУ та Громадською організацією "Вікімедіа Україна" в галузі науково-освітньої та проектної діяльності 19.03.2012 р.
3 Угода про співробітництво та координацію діяльності між Сумською обласною державною адміністрацією, Сумською обласною радою, СумДУ та Українським національним комітетом Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) Жовтень 2015 р.
4 Договір про співробітництво між громадянською організацією "Центр громадських ініціатив "Інтелект Сумщини" та СумДУ у сфері розбудови громадянського суспільства, освіти, науки та соціального партнерства
5 Меморандум про співпрацю щодо створення Агенції регіонального розвитку Сумської області 26.05.2016 р.
6 Меморандум про співпрацю між СумДУ та Регіональним центром з надання вторинної правової допомоги у Сумській області щодо розширення можливостей доступу до безоплатної правової допомоги громадян 15.06.2017 р.
7 Меморандум про співпрацю між Виконавчим комітетом Сумської Міської ради та СумДУ щодо розробки та впровадження у м.Суми концепції та програми реалізації "Smart City Суми" на період до 2027 року 22.12.2017 р.
8 Угода про співпрацю між СумДУ та Сумською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України №0001/60.00-2018м 11.01.2018 р.
9 Меморандум про співпрацю між Громадською організацією "Платформа інноваційного партнерства" та СумДУ щодо створення академічного бізнес інкубатору YEP Березень 2018 р.
10 Угода про співробітництво між Державним агенством з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності) та СумДУ щодо створення атестаційних комісій, що будуть проводити професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем №0006/51.20-2018м 2018 р.
11 Угода про партнерство між Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти та СумДУ у проведенні міжнародного моніторингового дослідження якості освіти PISA-2018 №0004/12.00-2018м 21.03.2018 р.
12 Угода про співпрацю та організацію відносин між Гетьманським національним природним парком та СумДУ у сфері освітньої, науково-технічної діяльності №0007/52.17.12-2018м 21.06.2018 р.
13 Угода про співпрацю та організацію відносин між ТОВ "ТЕМІО" та СумДУ у сфері освітньої, науково-технічної діяльності №0008/52.17.12-2018м 25.06.2018 р.
14 Меморандум про співпрацю № 15.01-2018м/0009 щодо реалізації соціальних послуг співробітниками СумДУ із застосуванням сучасних інформаційних технологій Delcam у сфері медицини між Сумським державним університетом (СумДУ), Профспілковою організацією СумДУ та ТОВ "Сучасний медичний центр "ОРТО" 27.08.2018 р.
15 Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво між Сумською міською радою і Сумським державним університетом №0011/01-2018м 12.12.2018 р.
16 Угода про співробітництво та організацію взаємовідносин №0001/23.01-2019м 04.01.2019 р.

1) За виключенням документів, що обліковуються в інших реєстрах, базах даних тощо
* Міжнародні договори про співпрацю обліковуються відділом міжнародних зв’язків, наукові – науково-дослідною частиною в інших електронних реєстрах університету