Waiting
SumDU

РЕЄСТР
документів щодо співпраці Сумського державного університету
з іншими установами, організаціями, підприємствами:
(меморандуми, угоди, договори тощо1))

Перелік документів реєстру

№ з/п Назва документу Дата
підписання
1 Договір про співробітництво між СумДУ і Сумським будівельним коледжем у сфері навчальної, науково-дослідної, науково-методичної, інформаційної діяльності 01.09.2014 р.
- Додаткова угода 21.08.2015 р.
2 Договір про співробітництво між Сумським державним педагогічним університетом ім. А.С.Макаренка і СумДУ у сфері освіти та науки 14.11.2016 р.
3 Договір про співробітництво між Сумською філією Харківського національного університету внутрішніх справ і СумДУ у сфері освіти та науки 19.04.2016 р.
4 Угода про співпрацю та організацію взаємовідносин між СумДУ та Лебединським медичним училищем ім. проф. М.І.Сітенка у сфері наукової, навчальної, методичної, культурно-освітньої, інформаційної діяльності Березень 2018 р.
1 Договір про співробітництво між Черкаським національним університетом ім. Б.Хмельницького та СумДУ у сфері освіти та науки 2016 р.
2 Угода про співробітництво між Полтавським національним технічним університетом ім. Ю.Кондратюка та СумДУ в освітній, науково-дослідницькій та міжнародній діяльності 15.08.2016 р.
- Додаткова угода 15.08.2016 р.
3 Договір про співрпацю між СумДУ, стартап Школою "Sikorsky Challenge" НТУУ "КПІ ім. І.Сікорського" та Бізнес-інкубатором "Sikorsky Challenge" у сфері розвитку інноваційного середовища 2016 р.
4 Угода про спільну діяльність між ДВНЗ "Національний гірничий університет" та СумДУ 04.11.2016 р.
5 Договір про співробітництво між Тернопільським національним педагогічним університетом ім В.Гнатюка та СумДУ у сфері освіти та науки
6 Договір про співробітництво між Чернігівським національним технологічним університетом та СумДУ у сфері освіти та науки
7 Угода про співпрацю та організацію взаємовідносин між СумДУ та Харківським національним університетом міського господарства ім. О.М.Бекетова з метою досягнення навчальних, наукових та суспільних цілей 04.07.2017 р.
8 Угода про співпрацю між Львівським державним університетом фізичної культури ім. І.Боберського та СумДУ у сфері наукової, навчальної, методичної, інноваційної діяльності та підвищення кваліфікації 04.09.2017 р.
9 Меморандум про співпрацю між СумДУ та Державним закладом післядипломної освіти "Академія фінансового моніторингу" у науковому, навчальному та аналітично-методичному напрямку 20.01.2018 р.
1 Угода про співпрацю та організацію взаємовідносин між СумДУ та ТОВ "Інженерно-технічна компанія "Автоматик груп" з метою досягнення навчальних, наукових та суспільних цілей 26.04.2015 р.
2 Договір про співробітництво між СумДУ та Концерном "Нікмас" щодо організації цільової підготовки висококваліфікованих кадрів, реалізації інжинірингових проектів 19.09.2017 р.
3 Угода про співпрацю між СумДУ та ПАТ "Укрнафта" з надання науково-консультаційних послуг, підготовки висококваліфікованих фахівців для нафтогазової галузі, підвищення ефективності наукових досліджень та впровадження у виробництво результатів науково-дослідних робіт 05.03.2018 р.
1 Меморандум про взаєморозуміння між Сумським державним університетом і ТОВ "Майкрософт Україна" 16.03.2007 р.
2 Договір про співпрацю між СумДУ та Громадською організацією "Вікімедіа Україна" в галузі науково-освітньої та проектної діяльності 19.03.2012 р.
3 Угода про співробітництво та координацію діяльності між Сумською обласною державною адміністрацією, Сумською обласною радою, СумДУ та Українським національним комітетом Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) Жовтень 2015 р.
4 Договір про співробітництво між громадянською організацією "Центр громадських ініціатив "Інтелект Сумщини" та СумДУ у сфері розбудови громадянського суспільства, освіти, науки та соціального партнерства
5 Меморандум про співпрацю щодо створення Агенції регіонального розвитку Сумської області 26.05.2016 р.
6 Меморандум про співпрацю між СумДУ та Регіональним центром з надання вторинної правової допомоги у Сумській області щодо розширення можливостей доступу до безоплатної правової допомоги громадян 15.06.2017 р.
7 Меморандум про співпрацю між Виконавчим комітетом Сумської Міської ради та СумДУ щодо розробки та впровадження у м.Суми концепції та програми реалізації "Smart City Суми" на період до 2027 року 22.12.2017 р.
8 Угода про співпрацю між СумДУ та Сумською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України 11.01.2018 р.
9 Меморандум про співпрацю між Громадською організацією "Платформа інноваційного партнерства" та СумДУ щодо створення академічного бізнес інкубатору YEP Березень 2018 р.
10 Угода про співробітництво між Державним агенством з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності) та СумДУ щодо створення атестаційних комісій, що будуть проводити професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем 2018 р.
11 Угода про партнерство між Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти та СумДУ у проведенні міжнародного моніторингового дослідження якості освіти PISA-2018 21.03.2018 р.
12 Угода про співпрацю та організацію відносин між Гетьманським національним природним парком та СумДУ у сфері освітньої, науково-технічної діяльності 21.06.2018 р.
13 Угода про співпрацю та організацію відносин між ТОВ "ТЕМІО" та СумДУ у сфері освітньої, науково-технічної діяльності 25.06.2018 р.
14 Меморандум про співпрацю № 15.01-2018м/0009 щодо реалізації соціальних послуг співробітниками СумДУ із застосуванням сучасних інформаційних технологій Delcam у сфері медицини між Сумським державним університетом (СумДУ), Профспілковою організацією СумДУ та ТОВ "Сучасний медичний центр "ОРТО" 27.08.2018 р.

1) За виключенням документів, що обліковуються в інших реєстрах, базах даних тощо
* Міжнародні договори про співпрацю обліковуються відділом міжнародних зв’язків, наукові – науково-дослідною частиною в інших електронних реєстрах університету