Waiting
SumDU

РЕЄСТР
документів щодо співпраці Сумського державного університету
з іншими установами, організаціями, підприємствами:
(меморандуми, угоди, договори тощо1))

Перелік документів реєстру

№ з/п Назва документу Дата
підписання
1 Договір про співробітництво між СумДУ і Сумським будівельним коледжем у сфері навчальної, науково-дослідної, науково-методичної, інформаційної діяльності 01.09.2014 р.
- Додаткова угода №1 від 21.08.2015 р.
2 Договір про співробітництво між Сумським державним педагогічним університетом ім. А.С.Макаренка і СумДУ у сфері освіти та науки №48 від 14.11.2016 р.
3 Договір про співробітництво між Сумською філією Харківського національного університету внутрішніх справ і СумДУ у сфері освіти та науки 19.04.2016 р.
4 Угода про співпрацю та організацію взаємовідносин між СумДУ та Лебединським медичним училищем ім. проф. М.І.Сітенка у сфері наукової, навчальної, методичної, культурно-освітньої, інформаційної діяльності №0005/60.00-2018м від 26.03.2018 р.
1 Договір про співробітництво між Черкаським національним університетом ім. Б.Хмельницького та СумДУ у сфері освіти та науки 2016 р.
2 Угода про співробітництво між Полтавським національним технічним університетом ім. Ю.Кондратюка та СумДУ в освітній, науково-дослідницькій та міжнародній діяльності 15.08.2016 р.
- Додаткова угода №1 від 15.08.2016 р.
3 Договір про співпрацю між СумДУ, стартап Школою "Sikorsky Challenge" НТУУ "КПІ ім. І.Сікорського" та Бізнес-інкубатором "Sikorsky Challenge" у сфері розвитку інноваційного середовища 2016 р.
4 Угода про спільну діяльність між ДВНЗ "Національний гірничий університет" та СумДУ в освітній та науковій діяльності 04.11.2016 р.
5 Договір про співробітництво між Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В.Гнатюка та СумДУ у сфері освіти та науки
6 Договір про співробітництво між Чернігівським національним технологічним університетом та СумДУ у сфері освіти та науки
7 Угода про співпрацю та організацію взаємовідносин між СумДУ та Харківським національним університетом міського господарства ім. О.М.Бекетова з питань досягнення навчальних, наукових та суспільних цілей №3 від 04.07.2017 р.
8 Угода про співпрацю між Львівським державним університетом фізичної культури ім. І.Боберського та СумДУ у сфері наукової, навчальної, методичної, інноваційної діяльності та підвищення кваліфікації 04.09.2017 р.
9 Меморандум про співпрацю між СумДУ та Державним закладом післядипломної освіти "Академія фінансового моніторингу" у науковому, навчальному та аналітично-методичному напрямку №0002/56.00-2018м від 20.01.2018 р.
1 Угода про співпрацю та організацію взаємовідносин між СумДУ та ТОВ "Інженерно-технічна компанія "Автоматик груп" з питань досягнення навчальних, наукових та суспільних цілей №NG-03-15 від 26.04.2015 р.
2 Договір про співробітництво між СумДУ та Концерном "Нікмас" щодо організації цільової підготовки висококваліфікованих кадрів, реалізації інжинірингових проектів 19.09.2017 р.
3 Угода про співпрацю між СумДУ та ПАТ "Укрнафта" з надання науково-консультаційних послуг, підготовки висококваліфікованих фахівців для нафтогазової галузі, підвищення ефективності наукових досліджень та впровадження у виробництво результатів науково-дослідних робіт №0003/15.01-2018м від 05.03.2018 р.
4 Угода про співпрацю між СумДУ та ПАТ "Технологія" з питань удосконалення освітнього процесу, наукового співробітництва, ділових контактів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти №0010/11.04-2018м від 12.11.2018 р.
5 Договір про науково-технічне та навчальне співробітництво між СумДУ та ТОВ "НВП "УКРІНТЕХ" у сфері науково-технічної діяльності, підготовки фахівців, підвищення кваліфікації викладачів і співробітників №0004/51.19-2019м від 12.02.2019 р.
6 Угода про співробітництво та організацію взаємовідносин між СумДУ та Департаментом кіберполіції Національної поліції України з питань проведення наукових досліджень та створення нових технологій у сфері протидії кіберзлочинам №0003/23.01-2019м від 12.02.2019 р.
7 Угода про співпрацю між СумДУ та АТ "ВНДІАЕН" у сфері співробітництва з питань удосконалення освітнього процесу, наукового співробітництва, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти СумДУ №0008/11.04-2019м від 17.04.2019 р.
8 Угода про співробітництво у науково-дослідній сфері між СумДУ і Комунальним закладом Сумської обласної ради "Регіональний ландшафтний парк "Сеймський" в сфері вивчення природних процесів, екологічного прогнозування, розробки наукових основ охорони і відтворення природних ресурсів на території РЛП "Сеймський" №0009/51.16-2019м від 08.05.2019 р.
9 Угода про співпрацю між СумДУ та ТОВ "ПК Пожмашина" у сфері вдосконалення освітнього процесу, наукового співробітництва, встановлення ділових контактів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти №0011/11.04-2019м від 07.06.2019 р.
10 Угода про співпрацю між СумДУ та ТОВ "Горобина" у сфері удосконалення освітнього процесу, наукового співробітництва, встановлення ділових контактів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти №0014/11.04-2019м від 16.07.2019 р.
1 Меморандум про взаєморозуміння між СумДУ і ТОВ "Майкрософт Україна" з питань розвитку інформаційно-комунікаційних технологій 16.03.2007 р.
2 Договір про співпрацю між СумДУ та Громадською організацією "Вікімедіа Україна" в галузі науково-освітньої та проектної діяльності 19.03.2012 р.
3 Угода про співробітництво та координацію діяльності між Сумською обласною державною адміністрацією, Сумською обласною радою, СумДУ та Українським національним комітетом Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) у сфері поліпшення бізнес-клімату у Сумській області Жовтень 2015 р.
4 Договір про співробітництво між громадянською організацією "Центр громадських ініціатив "Інтелект Сумщини" та СумДУ у сфері розбудови громадянського суспільства, освіти, науки та соціального партнерства
5 Меморандум про співпрацю між Сумською обласною державною адміністрацією, Сумською торгово-промисловою палатою, Сумським регіональним відділенням Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, СумДУ, СНАУ, Сумською міською громадською організацією "Центр досліджень регіональної політики", громадською організацією "Центр розвитку території та соціального маркетингу "Триторія" щодо створення Агенції регіонального розвитку Сумської області 26.05.2016 р.
6 Меморандум про співпрацю між СумДУ та Регіональним центром з надання вторинної правової допомоги у Сумській області щодо розширення можливостей доступу до безоплатної правової допомоги громадян 15.06.2017 р.
7 Меморандум про співпрацю між Виконавчим комітетом Сумської міської ради та СумДУ щодо розробки та впровадження у м.Суми концепції та програми реалізації "Smart City Суми" на період до 2027 року 22.12.2017 р.
8 Угода про співпрацю між СумДУ та Сумською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України з питань зміцнення Державності, взаємодії у сфері виховання захисту життєвих цінностей №0001/60.00-2018м від 11.01.2018 р.
9 Меморандум про співпрацю між Громадською організацією "Платформа інноваційного партнерства" та СумДУ щодо створення академічного бізнес інкубатору YEP Березень 2018 р.
10 Угода про партнерство між Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти та СумДУ у проведенні міжнародного моніторингового дослідження якості освіти PISA-2018 №0004/12.00-2018м від 21.03.2018 р.
11 Угода про співробітництво між Державним агенством з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності) та СумДУ з питань створення атестаційних комісій, що будуть проводити професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем №0006/51.20-2018м від 30.03.2018 р.
12 Угода про співпрацю та організацію відносин між Гетьманським національним природним парком та СумДУ у сфері освітньої, науково-технічної діяльності №0007/52.17.12-2018м від 21.06.2018 р.
13 Угода про співпрацю та організацію відносин між ТОВ "ТЕМІО" та СумДУ в галузі інженерії №0008/52.17.12-2018м від 25.06.2018 р.
14 Меморандум про співпрацю щодо реалізації соціальних послуг співробітниками СумДУ із застосуванням сучасних інформаційних технологій Delcam у сфері медицини між СумДУ, Профспілковою організацією СумДУ та ТОВ "Сучасний медичний центр "ОРТО" №0009/15.01-2018м від27.08.2018 р.
15 Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво між Сумською міською радою, СумДУ, Представництвом німецької організації "Німецьке об’єднання народних університетів", Громадською спілкою "Українська асоціація освіти дорослих" та Громадською організацією "Центр освіти впродовж життя" зі сприяння формуванню розуміння цінності освіти дорослих протягом життя №0011/01-2018м від 12.12.2018 р.
16 Угода про співробітництво та організацію взаємовідносин між КУ "Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат" та СумДУ з проведення профорієнтаційної роботи серед учнів 10-11 класів №0001/23.01-2019м від 04.01.2019 р.
17 Меморандум про співробітництво між СумДУ та філією Державної установи "Центр пробації" з питань взаємної експертної підтримки в роботі, обміну інформацією, використання у практичній діяльності набутих знань у галузі психології студентів університету та підвищення професійної компетентості фахівців уповноважених органів пробації №0002/11.04-2019м від 22.01.2019 р.
18 Договір про співробітництво між СумДУ та Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради з питань розвитку малого і середнього підприємництва та подальшого розвитку бізнесу м.Суми №0006/53.18-2019м від 09.04.2019 р.
19 Меморандум про співпрацю між Асоціацією підприємств промислової автоматизації України, Сумською міською радою, Сумською обласною державною адміністрацією, СумДУ з питань розвитку промислового, інноваційного та експортного потенціалу м.Суми та Сумської області №0007/15-2019м від 09.04.2019 р.
20 Угода про співпрацю та організацію взаємовідносин між СумДУ та "Науково-виробничим підприємством "Метекол" у сфері розвитку та впровадження інформаційних та телекомунікаційних технологій в наукову та освітню діяльність, розробки технічних засобів навчання та автоматизованих систем управління вогнем для озброєння та військової техніки №0010/35.00-2019м від 28.05.2019 р.
21 Меморандум про співпрацю між Всеукраїнською громадською організацією "Спілка Автоматизаторів Бізнесу" та СумДУ в сфері підвищення ефективності застосування нових технологій в навчанні, підготовці та підвищенні кваліфікації кадрів в інноваційній економіці та забезпечення використання сучасних програмних продуктів і навчально-методичних матеріалів №0013/05-2019м від 07.06.2019 р.
22 Меморандум про співпрацю між ТОВ "Управлінське Товариство" УЛФ" та СумДУ в сфері підготовки висококваліфікованих фахівців агропромислового комплексу №0012/11.04-2019м від 14.06.2019 р.

1) За виключенням документів, що обліковуються в інших реєстрах, базах даних тощо
* Міжнародні договори про співпрацю обліковуються відділом міжнародних зв’язків, наукові – науково-дослідною частиною в інших електронних реєстрах університету